Azerbejdżan został kolejnym niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2012 i 2013. Wcześniej Słowenia wycofała się z rywalizacji w następstwie 16 nierozstrzygniętych głosowań o miejsce dla Europy Wschodniej w tym gremium.

Po wycofaniu się Słowenii Azerbejdżan nie miał już trudności z uzyskaniem niezbędnej większości dwóch trzecich głosów w liczącym 193 kraje Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

We wcześniejszych głosowaniach miejsca w RB ONZ na lata 2012 i 2013 zapewniły sobie: Togo, Gwatemala, Pakistan i Maroko.

Rada Bezpieczeństwa ONZ liczy 15 członków, w tym pięciu stałych (USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania) i 10 niestałych; Zgromadzenie Ogólne ONZ co roku wybiera pięciu niestałych członków na dwuletnią kadencję.