Prezydent Rosji Władimir Putin przesłał do parlamentu projekt ustawy o amnestii z okazji 20. rocznicy uchwalenia konstytucji. Może objąć członkinie grupy Pussy Riot i 30 ekologów z Greenpeace'u, w tym Polaka Tomasza Dziemianczuka, aresztowanych za akcję na Morzu Barentsa. Ustawa może zostać uchwalona jeszcze w tym roku.

O skierowaniu do niższej izby parlamentu przygotowanego przez Radę ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka przy prezydencie projektu na swojej stronie internetowej poinformował dziennik "Izwiestija".

Opracowanie projektu amnestii Putin zlecił Radzie 26 września. Struktura ta jest jego ciałem doradczym. Zasiadają w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym również krytycznych wobec Kremla, a także naukowcy i znani publicyści. Na jej czele stoi obrońca praw człowieka Michaił Fiedotow.

Według gazety, amnestia może objąć około 20-22 tys. osób. Oczekuje się, że ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tym roku, a jej wykonanie nastąpi w ciągu pół roku od daty podpisania przez prezydenta. 20. rocznica uchwalenia konstytucji przypada 12 grudnia.

Zdaniem "Izwiestii" poza 30 aktywistami międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace, aresztowanymi w listopadzie za akcję protestacyjną na Morzu Barentsa, amnestia najprawdopodobniej obejmie również odbywające kary dwóch lat łagru za wykonanie antyputinowskiego utworu w prawosławnej świątyni członkinie punkrockowej grupy Pussy Riot Nadieżdę Tołokonnikową i Marię Alochinę, a także część opozycjonistów aresztowanych w maju 2012 roku podczas demonstracji na placu Bołotnym w Moskwie przeciwko powrotowi Putina na Kreml.

Nawalny i Chodorkowski nie mogą liczyć na amnestię

Dziennik podaje, że akt ten nie obejmuje czynów, za które na pięć lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat skazany został jeden z liderów antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny i za które od ponad 10 lat w łagrach siedzą krytyk Kremla, były prezes koncernu naftowego Jukos Michaił Chodorkowski i jego partner biznesowy Płaton Lebiediew.

"Izwiestija" przekazują, że projekt ustawy amnestyjnej przewiduje zwolnienie z odbywania kary lub odpowiedzialności karnej niektórych osób, które popełniły przestępstwa jako niepełnoletnie, kobiet wychowujących małe dzieci, kobiet ciężarnych, kobiet w wieku powyżej 55 lat, a także mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, inwalidów I i II grupy oraz osób mających zasługi wobec Federacji Rosyjskiej. Amnestia ma objąć też takie czyny, jak złamanie przepisów ruchu drogowego, chuligaństwo lub udział w masowych rozruchach. Nie obejmie natomiast przestępstw gospodarczych.

(MRod)