Narażał innych na niebezpieczeństwo epidemiologiczne. Prokuratura postawiła zarzuty właścicielowi nielegalnych składowisk odpadów na Śląsku. Policja podała, że w Katowicach odkryto kolejne, trzecie już miejsce zwożenia szpitalnych pozostałości.

Odpady, które pobierał z różnych placówek medycznych, miał utylizować, a z informacji, które posiadam - wygasła mu koncesja i zostawiał gdzie się dało, w różnych miejscach - tłumaczył tych Jacek Pytel ze śląskiej policji.