Poszukiwany od kilku lat zabytkowy dzwon z kościoła w Kołbaskowie został odnaleziony na terenie gospodarstwa w powiecie pyrzyckim w województwie zachodniopomorskim. Pochodzący z 1672 roku dzwon został wpisany w rejestr zabytków już w 1958 roku. Jego zaginięcie zauważono w 2003 roku.

Barokowy dzwon ufundowany został w 1672 roku przez namiestnika króla szwedzkiego Heinricha Celestyna von Sternbach z Kamieńca. 400-kilowy dzwon odlał ze spiżu znany szczeciński ludwisarz Lorentz Kökeritz. Dzwon z Kołbaskowa odnotowany był w kościele podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w 1901 roku. Posiadał 6-ramienną koronę, ozdobiony był bogatą ornamentyką i inskrypcjami o fundatorach.

W 1956 roku dzwon zdjęto z wieży, gdyż posiadał pęknięcie uniemożliwiające jego dalsze używanie bez szkody dla zabytku. Dwa lata później objęto go ochroną konserwatorską. Zabytkowy dzwon na pewno był w kościele w 1987 roku. Natomiast jego brak Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził już w 2003 roku.

W tym miesiącu policjant zajmujący się ochrona dziedzictwa narodowego dostał informację o tym, że poszukiwany dzwon znajduje się na terenie gospodarstwa rolnego w powiecie pyrzyckim.

I rzeczywiście zabytkowy dzwon znaleziono w oborze na terenie wsi pod Pyrzycami. Właściciel posesji wyjaśnił, że na początku lat 90. ksiądz z Kołbaskowa miał kolegę w tejże wsi, a ponieważ miał zostać odbudowywany kościół we wsi, ksiądz podarował mu dzwon. Kościoła jednak do tej pory nie odbudowano, a dzwon z 1672 roku oddany mieszkańcowi na przechowanie tkwił wciąż w stodole.

(j.)