Dziekan wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu może stracić stanowisko. Wniosek o odwołanie profesor Jolanty Antonowicz-Juchniewicz wpłynął do rektoratu uczelni. Wnioskodawcy chcą odwołania pani dziekan, bo wydziałowi, którym kieruje, odebrano prawo do nadawania habilitacji i prowadzenia procedur profesorskich.

Odebranie praw to kara, jaką na wydział nałożyła Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów. A wszytsko dlatego, że zdaniem członków komisji wydział, którym kieruje profesor Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, przez półtora roku nie odpowiedział na pytanie: czy praca habilitacyjna rektora wrocławskiej Akademii Medycznej jest plagiatem czy też nie.

Rektor został zawieszony w swoich obowiązkach (w środę decyzję podjęła minister zdrowia Ewa Kopacz). Teraz rada wydziału uznała, że stanowisko powinna stracić także dziekan - za wydłużanie procedur i narażenie opinii uczelni na szwank.

Pozbawienie akademii prawa nadawania tytułu doktora habilitowanego to pierwszy taki przypadek w Polsce. Głosowanie nad odwołaniem szefowej wydziału lekarskiego zostanie przeprowadzone 5 listopada.