W Zielonej Górze rozpoczęły się w sobotę "Dni Zielonej Góry - Winobranie 2000". Obchody święta potrwają 9 dni. W tym czasie odbędzie się kilkadziesiąt imprez kulturalnych, koncertów, festynów i kiermaszów.

Oficjalna inauguracja winobrania nastąpiła na zielonogórskim deptaku - przed ratuszem prezydent miasta przekazał Bachusowi klucze do bram winnego grodu.

Atrakcje tegorocznych Dni Zielonej Góry to: XIX Międzynarodowy Festiwal Folkloru, podczas którego zaprezentują się zespoły ludowe z kilku krajów europejskich oraz Chin, Meksyku, Senegalu, Sierra Leone, a także - odbywający się na deskach Teatru Lubuskiego - III Winobraniowy Przegląd Teatralny.

W śródmieściu zorganizowano XVI Targi Kolekcjonerskie, kiermasz sztuki ludowej oraz Jarmark Winobraniowy.

Podczas winobrania nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie kilkuset policjantów. Wzmocnione zostaną patrole w centrum Zielonej Góry i na głównych imprezach. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą kontrolować punkty sprzedaży alkoholu. Zapowiedziano szczególnie surowe kary dla osób sprzedających alkohol nietrzeźwym i nieletnim.

00:30