Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozwiązało umowę o pracę z byłym wiceministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Dziś została mu wręczona decyzja resortu o zakończeniu współpracy - poinformował Piotr Paszkowski z MSZ.

MSZ motywuje tę decyzję brakiem możliwości wyznaczenia - po długotrwałym urlopie bezpłatnym - stanowiska odpowiadającego kwalifikacjom Waszczykowskiego i jego przygotowaniu zawodowemu w związku z utratą poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

Umowa została rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia - dodał Paszkowski.