W ciągu 10 dni wpłynęło do warszawskiego ratusza ponad 3 tysiące skarg na odbiór śmieci. Nieprawidłowości zgłaszają głównie mieszkańcy dzielnic, w których nowy system odbioru odpadów wprowadzono 1 sierpnia. Niezadowoleni są głównie mieszkańcy Białołęki, którzy nadesłali prawie 600 zgłoszeń, Bielan (skarg prawie 500) i Targówka - 300 zgłoszeń.

W każdej dzielnicy Warszawy dominują dwa zgłoszenia - niedostarczenie przez firmę odbierającą śmieci worków lub pojemników i przepełnienie kontenerów. To wiążę się z uwagami, że odpady po reformie odbierane są dużo rzadziej niż wtedy, gdy każdy sam podpisywał umowę. W wielu miejscach śmieci przed reformą były wywożone dwa razy w tygodniu, teraz odbiór ze zmieszanych pojemników odbywa się raz na dwa tygodnie.

Przez 5 lat nie miałem tyle problemów co teraz, przez te parę dni - usłyszał od jednego z mieszkańców Targówka dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Urząd miasta radzi jednak, by uzbroić się w cierpliwość, ponieważ harmonogramy po kontrolach mają być zmienione. Firmy mają w umowach zapisane, żeby odbierać śmieci z taką częstotliwością, żeby nie dochodziło do przepełnienia - dodaje Agnieszka Kłąb z warszawskiego ratusza.

Wszystkie nieprawidłowości w związku wywozem śmieci należy zgłaszać pod numer 19 115.