Projekt specustawy hydrotechnicznej jest już gotowy - poinformował wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Dodał, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi on do Sejmu. Zgodnie z projektem - wzorem specustawy drogowej - ewentualne spory o odszkodowania za grunty pod infrastrukturę hydrotechniczną nie będą blokować inwestycji na wywłaszczonych terenach.

Projekt jest gotowy. Myślę, że w trybie pilnym trafi pod obrady Sejmu. Zawarliśmy w nim regulacje dotyczące wywłaszczania gruntów pod inwestycje związane z budową zbiorników ochrony przeciwpowodziowej i urządzeń, które mają wzmacniać funkcje ochronne - powiedział Gawłowski, który pracował nad projektem.

Jak tłumaczył, w projekcie zapisano, że jeżeli na danym terenie będą miały być realizowane inwestycje z dziedziny infrastruktury hydrotechnicznej, to właściwa administracja - w tym przypadku regionalne zarządy gospodarki wodnej - przejmie znajdujące się tam nieruchomości i przeprowadzi inwestycje, które nie będą blokowane długimi sporami o odszkodowanie.

W osobnym trybie odbywać się będzie szacowanie odszkodowań. Dlatego nie ma możliwości zablokowania inwestycji - podobnie jak w realizacji przedsięwzięć związanych z drogami - i przeciągających się sporów sądowych związanych z odszkodowaniami. Te spory mogą trwać, ale nie będą blokować inwestycji - tłumaczył Gawłowski.

W projekcie zapisano też rozwiązanie dotyczące tzw. suchych polderów przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej. Nie będziemy wywłaszczać leżących na terenie tych zbiorników gruntów, które można wykorzystać do celów rolniczych. Gdy na danym terenie będzie polder, to będziemy (Skarb Państwa) ponosić koszty związane z odszkodowaniami za zniszczenia na tym terenie - powiedział Gawłowski.

Pytany o projekt ustawy zakazującej budowy na terenach zalewowych Gawłowski powiedział, że od dłuższego czasu trwają prace nad mapami cyfrowymi Polski - na ich podstawie powstaną mapy zagrożeń powodziowych.

Na tej podstawie będzie można określić, jakie tereny przy jakiej wodzie są zagrożone powodzią. Wówczas będzie można ocenić, które tereny należy definitywnie wyłączyć z zabudowy. Na terenach obarczonych ryzykiem nie będzie wydawana zgoda na zabudowę - powiedział Gawłowski.

PO zapowiedziała już, że projekt specustawy będzie złożony jako projekt poselski, by przyspieszyć jego uchwalenie.

Zmiany w prawie zapowiadał w ostatnich dniach pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Mówił o przygotowaniu specustawy umożliwiającej wykup gruntów pod inwestycje hydrologiczne oraz zmianę ustawy o gospodarce przestrzennej tak, by uniemożliwić budowanie domów na terenach zalewowych. Marszałek zapowiadał, że zwróci się do rządu o przygotowanie projektów.