Co piąty mieszkaniec województwa małopolskiego oszczędza z myślą o emeryturze - informuje "Dziennik Polski". To drugi wynik w skali kraju.

Wynika to z badań, jakie przeprowadziło CBOS przy współpracy z IZFiA (Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami). Zdaniem większości (ok. 70 proc.) mieszkańców województwa małopolskiego, przyszła emerytura wypłacana z I filaru (ZUS) i II filaru (OFE) będzie niewystarczająca. Jednak tylko co piąty mieszkaniec województwa oszczędza dodatkowo z myślą o emeryturze, co i tak pozwala mieszkańcom tego województwa zająć niezłe, drugie miejsce w skali kraju.

Małopolanie chcą oszczędzać - aż 31 proc. ma w planach dodatkowe odkładanie na emeryturę, co jest również drugim wynikiem w skali kraju. Nie oszczędzają przede wszystkim ze względu na brak pieniędzy (65 proc. badanych wskazało taki powód) oraz przekonanie, że jest jeszcze na to czas (jest o tym przekonanych 15 proc. badanych).

Zdecydowana większość badanych wskazała lokaty i konta bankowe, jako sposób pomnażania pieniędzy na starość, choć są to najmniej efektywne metody pomnażania kapitału. Prawie nikt z ankietowanych nie wskazał na IKE (Indywidualne Konta Emerytalne), które powstały jako produkt służący pomnażaniu pieniędzy z myślą o zwiększeniu świadczeń na starość.