Z urlopu rodzicielskiego, który przysługuje po półrocznym macierzyńskim, korzysta już 121 tys. Polaków. Takie są najnowsze dane ZUS za kwiecień przekazane "Rzeczpospolitej". Udało się zahamować spadek liczby rodzących się dzieci.

Roczny "urlop Tuska" cieszy się rosnącą popularnością. Jeszcze w styczniu korzystało z niego 77 tys. osób, czyli o prawie 40 proc. mniej niż obecnie.

Ważniejsze jest jednak to, że zaczął on przynosić pierwsze efekty w postaci większej liczby rodzących się dzieci. Gazeta sprawdziła, ilu młodych Polaków przychodziło na świat w okresie styczeń-marzec w tym roku i w poprzednich latach.  

Jak wynika z danych urzędu statystycznego, w trzech pierwszych miesiącach tego roku na świat przyszło 91,5 tys. dzieci. To o 1,2 tys. więcej niż rok wcześniej. Udało się tym samym odwrócić trend trwający od pięciu lat. W pierwszym kwartale 2009 r. na świat przyszło 112 tys. młodych Polaków, w kolejnych latach ich liczba się zmniejszała (poza 2012 r.). Najniższy poziom osiągnęła w 2013 roku. Liczba odnotowanych urodzeń wyniosła wtedy 90,3 tys.

(mpw)