Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółki Koral i Żabka grzywnami na sumę ponad miliona złotych. Firmy zawarły bowiem niedozwolone porozumienie w sprawie cen sprzedaży lodów. W efekcie zarabiały obie spółki, a tracili klienci.

Z zabranego w toku postępowania materiału dowodowego wynika, ze jednym z postanowień umowy o współpracy obowiązującej w latach 2006-2007 pomiędzy tymi przedsiębiorcami było zobowiązanie Żabki do stosowania cen nie niższych niż sugerowane przez sprzedającego – Koral - czytamy w komunikacie UOKiK.

W opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalenie cen minimalnych jest z mocy prawa zakazane i stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń prawa konkurencji. Zdaniem UOKiK w wyniku zawartego porozumienia ceny detaliczne lodów Koral kształtowały się na poziomie wyższym niż w przypadku poddania ich swobodnej grze rynkowej.

Decyzja UOKiK nie jest ostateczna. Przedsiębiorcom przysługuje prawo odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.