Warszawski szpital przy ulicy Brzeskiej przestaje przeprowadzać zabiegi. Placówka nie ma bowiem pieniędzy na bieżącą działalność, bo wszystkie fundusze natychmiast przejmuje komornik.

Władze szpitala wstrzymały działalność oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Wszystkie zaplanowane zabiegi zostaną wykonane w szpitalu w Międzylesiu – poinformował Witold Roszkiewicz z zarządu województwa mazowieckiego. W placówce pozostaje tylko oddział internistyczny i rehabilitacji.

Zarząd województwa zastanawia się na podjęciem decyzji o połączeniu placówki ze szpitalem w Międzylesiu. Tylko w ten sposób szpital będzie mógł, choć w części, prowadzić dalszą działalność. Zarząd zakłada, że w przyszłości przy ul. Brzeskiej mogłyby powstać oddziały geriatryczne. Ostateczna decyzje o losie szpitala podejmie sejmik mazowiecki.

Szpital przy ul. Brzeskiej został przejęty przez samorząd mazowiecki od PKP z długami. Placówka nie przeszła też restrukturyzacji – przy stosunkowo niewielkiej liczbie łóżek (255) zatrudniała 860 pracowników. Zła sytuacja finansowa szpitala spowodowała, że odeszli z niego specjaliści, zwłaszcza ortopedzi i anestezjolodzy.