Pacjenci, którzy mają problemy naczyniowe będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji w ramach akcji Biała Sobota Ocal Nogę w placówkach w: Grodzisku Mazowieckim, Centrum Zdrowia w Wierzchosławiach oraz w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.

W akcji bierze udział łącznie 28 placówek w całym kraju. Ich wykaz i adresy znajdziecie TUTAJ.

Większość konsultacji odbędzie się 14 grudnia. Wyjątek stanowią dwie placówki: poradnia naczyniowa przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej (16 grudnia) i AMEDS w Grodzisku Mazowieckim (20 grudnia).

Zbyt często bagatelizujemy problemy


Biała Sobota jest odpowiedzią na rosnący lawino problem braku dostępności pacjentów do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu chorób naczyń oraz  niskiej społecznej świadomości na temat niedokrwienia kończyn dolnych i jego konsekwencji.

Inicjatorem akcji jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej i Prezes Towarzystwa dr hab. med. Wacław Kuczmik. Wydarzenie wspierają  prof. dr hab. med. Piotr Andziak - Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz prof. dr hab. med. Krzysztof Ziaja - Konsultant krajowy w dziedzinie angiologii.

Co roku w Polsce wykonuje się 9 tys. amputacji kończyn dolnych z powodu miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych. To oznacza, że co godzinę ktoś z nas traci nogę. Liczba 9 tys. dotyczy jedynie tzw. dużych amputacji, wykonywanych powyżej stopy. Około 50 procent amputacji wykonywanych jest z powodu miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych, dotyczy ona w większości mężczyzn palących papierosy. Drugą co do częstości grupą chorych zagrożonych amputacją są cukrzycy. Szacuje się, że na miażdżycę w Polsce choruje ponad 1 mln osób, a na cukrzycę ok. 3 mln osób.

Na tle państw europejskich Polska przoduje w liczbie wykonywanych amputacji. Na 100 tys. mieszkańców wykonuje się średnio osiem amputacji kończyn dolnych rocznie. Dla porównania: w Danii dwie, a w Hiszpanii i Holandii jedną.