Skarga Chińczyków z Covec oddalona. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest na bezprzetargowy sposób wyboru nowego wykonawcy jednego z dwóch odcinków autostrady A2. Przed podpisaniem nowych umów na dokończenie obu odcinków, urzędnicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad chcą zaczekać, aż Izba wyda również decyzję w sprawie drugiego odcinka.

Chiński Covec poskarżył się bowiem na sposób wyboru wykonawcy na obu odcinkach, na które sam stracił kontrakt. Druga skarga wpłynęła jednak wczoraj, więc Izba nie zdążyła jeszcze wyznaczyć terminu jej rozpatrzenia.

Covec przegrał, bo - zdaniem Izby - nie potrafił należycie udowodnić strat, jakie poniesie w związku z wypowiedzeniem umowy. Poza tym skargę - zamiast całego chińskiego konsorcjum - wniosła tylko jedna z czterech tworzących je firm.

Orzeczenie izby nie jest jeszcze prawomocne. Covec ma teraz 7 dni na złożenie odwołania do sądu i dopiero to orzeczenie będzie prawomocne.

Jeśli natomiast chodzi o kontynuowanie budowy na A2, to drogowcy nie ujawniają, na jakim etapie są negocjacje. Z nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM Pawła Świądra wynika jednak, że umowa w sprawie jednego z dwóch odcinków trasy jest już gotowa do podpisania.