Polska będzie musiała zwrócić do unijnego budżetu 92 miliony euro - ustaliła "Rzeczpospolita". Komisja Europejska zażądała od naszego kraju zwrotu części pieniędzy, jakie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom. Minister rolnictwa zapowiada odwołanie się od tej decyzji.

Agencja zobowiązana była do stosowania systemu identyfikacji działek rolnych z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, na których podstawie określana jest maksymalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do płatności.

ARiMR nie zdążyła systemu wdrożyć na czas, a mimo to wypłacała dotacje. Część rolników dostała więc zawyżone płatności, co potwierdziły kontrole unijne w latach 2006-2007 . Nieprawidłowości dotyczyły głownie północno-wschodniej Polski.

Zgodnie z zasadami unijnymi kary nie będą nałożone na rolników, ale zostaną ściągnięte z polskiego budzetu.