PKO BP ma nowego prezesa. Został nim Rafał Juszczak – dotychczasowy wiceprezes banku. Od kwietnia pełnił on obowiązki prezesa PKO BP.

Rafał Juszczak ma 38 lat i jest magistrem historii. Posiada także tytuł Mastér Spécialisé Banque et Finance wydany przez Wyższą Szkołę Handlową w Rouen. W latach 1994-1996 pracował jako makler na Giełdzie Towarowej, specjalista ds. sprzedaży w spółce Arbor Sp. z o.o. i w Zespole Sprzedaży i Marketingu w spółce Atlanta Poland S.A.

W latach 1996-1998 Juszczak kierował Zespołem Audytu Wewnętrznego w Société Générale Oddział w Warszawie. W 1998 roku rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A., jako asystent Wiceprezesa Zarządu Banku ds. Operacji i Technologii, gdzie brał udział w przygotowaniu projektów strategicznych, następnie jako Zastępca Dyrektora Biura Integracji, zajmował się pracą nad połączeniem Banku Handlowego z Citibank Polska.

W 2001 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, odpowiadając za proces jego restrukturyzacji. Następnie kierował Departamentem Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 r. został Szefem Pionu Małych Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku. Od 1 sierpnia 2005 do 30 czerwca 2006 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej w PKO BP S.A.

Rada wybrała także nowych wiceprezesów. Zostali nimi: Aldona Michalak, Mariusz Klimczaka, Adam Skowroński i Berenika Duda-Uhryn.