Kraków stawia na rozwój Nowej Huty, która wielu osobom kojarzy się tylko z PRL-em i kombinatem. Kołem zamachowym mają być Strefa Gospodarcza i Park Technologiczny przy ulicy Igołomskiej, czyli miejsca, gdzie powstaną nowe firmy, a co za tym idzie – także miejsca pracy.

Projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" to strategiczna koncepcja ożywienia wschodniej części Krakowa i największa szansa inwestycyjna w Europie. Zakłada rewitalizację poprzemysłowych terenów i zagospodarowanie obszaru o powierzchni 5, 5 tys. ha, w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów i mieszkańców. Ramy tego terenu od południa wyznacza Wisła, od zachodu ul. Bulwarowa i ul. Klasztorna, od północy - linia kolejowa, obwodnica Krakowa, od wschodu -  granica Gminy Kraków. Najważniejsze tereny koncentrują się wokół ulicy Igołomskiej - to oś dookoła której ma się rozwijać "Nowa Huta przyszłości".

Najważniejszym zamierzeniem, aktywizującym gospodarczo wschodnią część Krakowa jest Park Naukowo - Technologiczny w Branicach. Ma to być obszar przeznaczony dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i ludzkiego. Istotne będzie też Centrum Logistyczne -  obszar przyjazny logistyce, z wykorzystaniem różnych sposobów transportu.

Wschód Krakowa ma być także miejscem wydarzeń kulturalnych i wypoczynku. W tym celu planowane jest utworzenie Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2 oraz zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego. Błonia 2 mają powstać na obszarze około 37 ha i  umożliwić organizację ciekawych wydarzeń w Nowej Hucie, służących nie tylko integracji mieszkańców Krakowa, ale także osób z gmin ościennych. W ramach Błoń mogłyby powstać m.in. boiska i obiekty rekreacyjne. Przylasek Rusiecki zostanie urządzony na cel rekreacyjny i wypoczynkowy. Warto podkreślić, że w tym rejonie znajdują się źródła geotermalne, co stwarza możliwość korzystania z nieszkodliwej dla natury i niezwykle przyjaznej ludziom, odnawialnej energii. Dzięki temu mieszkańcy Krakowa, gmin ościennych oraz turyści mają szansę na korzystanie, w niedalekiej przyszłości, z miejskiego kompleksu basenów termalnych.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na koncepcję programowo-przestrzenną oraz studium wykonalności dla tych projektów. Ogłoszenie przetargu planowane jest w drugim  kwartale tego roku, a koncepcje poznamy pod koniec 2013 roku.  Kolejnym krokiem będzie aplikowanie o środki unijne na lata 2014 - 2020. Władze Miasta szacują, że na realizację projektu potrzeba około dwóch miliardów złotych.