Najzimniej jest na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Jeśli ta noc będzie równie zimna co poprzednia - dyrektorzy niektórych tamtejszych placówek oświatowych wyślą jutro do urzędów gmin wnioski o zgodę na zawieszenie zajęć.

Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21, w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 stopni lub jest niższa - wyjaśnia Hanna Kowalska, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu olsztyńskiego Urzędu Miasta.

Dziś na Warmii i Mazurach uczniowie nie dojechali do kilku szkół.