Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym nie był trudny - zapewniają zdający. Czy i Ty tak sądzisz? Publikujemy arkusze egzaminacyjne oraz przykładowe rozwiązanie testu. Zachęcamy Was też do dyskusji na naszym forum.

Zobacz arkusz egzaminacyjny - poziom podstawowy

Transkrypcja tekstów - poziom podstawowy

Zobacz arkusz egzaminacyjny dla klas dwujęzycznych - część I

Zobacz arkusz egzaminacyjny dla klas dwujęzycznych - część II

Transkrypcja nagrań - klasy dwujęzyczne

Do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie napłynęły żadne sygnały o zakłóceniach lub trudnościach w jego przeprowadzeniu - poinformował dyrektor CKE Krzysztof Konarzewski.

W czwartek o godzinie 14 chętni maturzyści przystąpili dodatkowo do egzaminu z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 16 proc. ogółu przystępujących do testu z angielskiego.

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest jednym z testów obowiązkowych - obok egzaminów z polskiego, matematyki i wybranego przedmiotu.