To małe i średnie firmy amortyzują Polakom skutki światowego kryzysu. Jak ocenia „Puls Biznesu”, dzięki tego typu przedsiębiorstwom Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, w którym bezrobocie rośnie najwolniej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu br. liczba nowo utworzonych miejsc pracy była w całej gospodarce o trzy procent mniejsza niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Jednak diametralnie różni się sytuacja w dużych i małych zakładach pracy. O ile w tych pierwszych liczba nowych etatów spadła przez rok prawie o jedną trzecią, o tyle w małych firmach wzrosła o jedną piątą.

Ekonomiści przyznają jednak, że mimo wszystko na pewien wzrost bezrobocia musimy być przygotowani - podkreśla "Puls Biznesu".