Kraków złożył w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim wniosek o organizacje Zimowych Igrzysk w 2022 roku. Dokumenty trafiły do Lozanny. Według Jagny Marczułajtis-Walczak szefowej Komitetu Konkursowego Kraków 2022 złożony wniosek jest kompletny i ma wszystkie wymagane, na tym etapie starań, gwarancje rządowe.

Na razie Kraków jest jedynie kandydatem na kandydata do zorganizowania zimowej imprezy w 2022 roku. O organizację Zimowych Igrzysk starają się również: Pekin, Ałmaty, Lwów, Oslo i Kraków. W lipcu zarząd MKOl podejmie decyzję, które miasta pozostaną.  Jeśli w tej grupie znajdzie się Kraków, to do stycznia 2015 r. miasto będzie musiało złożyć kolejny dokument.

Jeśli komuś naprawdę i szczerze marzą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Polsce (a znam parę takich osób) nie mógł trafić na gorszy moment. Po EURO 2012 i przy rządach na obraz i podobieństwo Platformy Obywatelskiej tylko największy naiwniak może sądzić, że taka impreza przyczyniłaby się do skoku... czytaj więcej

Tak zwany wniosek aplikacyjny jest wymagany od każdego miasta, które chciałoby zostać gospodarzem igrzysk. Po zaakceptowaniu przez MKOl dokument zostanie upubliczniony. Znalazły się w nim informacje m.in. o koncepcji przeprowadzenia zawodów, obiektach sportowych, zakwaterowaniu i opiece medycznej dla uczestników igrzysk, bezpieczeństwie i ochronie imprezy, transporcie, kontroli antydopingowej, ale też dane meteorologiczne i informacje o formalnościach celnych, finansach i marketingu.

Kraków chciałby, żeby Zimowe Igrzyska odbywały się w strefach: Kraków oraz Tatry (Zakopane i Jasna na Słowacji). W stolicy Małopolski zaplanowano ceremonię otwarcia i zamknięcia igrzysk, a główna wioska olimpijska byłaby zlokalizowana w Krakowie-Czyżynach.

(ug)