Czy szybki wybór nowych wykonawców dwóch odcinków autostrady A2 jest zgodny z prawem? Odwołanie w tej sprawie, złożone przez wyrzucony z budowy chiński COVEC, rozpatruje Krajowa Izba Odwoławcza. Możliwe, że rozstrzygnięcie zapadnie jeszcze dzisiaj.

Jeśli izba przyzna rację Chińczykom, Generalna Dyrekcja Dróg będzie musiała na dokończenie prac ogłosić tradycyjny, trwający wiele miesięcy przetarg.