Zapadła decyzja o przekazaniu służbie zdrowia dodatkowych 516 milionów złotych na tak zwane nadwykonania. To świadczenia zdrowotne, które szpitale wykonują ponad to, co jest zapisane w kontrakcie z NFZ. Do szpitali pieniądze mają trafić w przyszłym tygodniu.

Podzielono je według następującego klucza: procedury wysokospecjalistyczne, leczenie onkologiczne i nadwykonania świadczeń ratujących życie.

Ewa Kopacz zastrzega, że ewentualne skrócenie kolejek nie będzie automatyczne: Ja bym chciała, żeby te pieniądze przełożyły się przede wszystkim na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów do tych wszystkich procedur. A to już leży, niestety również, po stronie świadczeniodawcy. Zaległości z tytułu nadwykonań wynoszą około dwa miliardy. Od sierpnia przeznaczono na nie prawie miliard siedemset milionów złotych.