Rozwój sytuacji w Europie jest niepokojący. Europa jawi mi się jako mieszanina pacyfizmu i nacjonalizmu – mówi Henry Kissinger. Przy okazji unijnej konferencji w Rzymie austriacki "Die Presse", publikuje wywiad z byłym sekretarzem stanu USA.

Kissinger nie ukrywa swego niepokoju o rozwój sytuacji w Europie: Europa szuka nowych celów i to dobrze. Niedobrze jednak, jeśli przy okazji gubi bądź zaniedbuje cele i wartości, które już osiągnęła - twierdzi Kissinger.

Zdaniem amerykańskiego polityka, obecna Europa jawi mi się jako mieszanina pacyfizmu z nacjonalizmem. Narasta antyamerykanizm, a w polityce wewnętrznej wielu państw górę bierze zielono-czerwono-populistyczna mieszanina.

Kissinger z niepokojem patrzy na Rzym i tamtejszą konferencję. Zanosi się tam na kłótnie o rzeczy drugorzędne, a gdzie na boku zostawia się rzeczy najważniejsze – wspólnota europejska - twierdzi szef amerykańskiej dyplomacji.

Henry Kissinger, republikański polityk USA, urodzony w Bawarii, Był doradcą prezydenta Nixona, za zawarcie układu pokojowego, kończącego wojnę w Wietnamie, dostał Pokojową Nagrodę Nobla.

Był pierwszym Amerykaninem urodzonym za granicą, który sprawował funkcję sekretarza stanu. Zwolennik koncepcji odprężenia i równowagi sił, nawiązał kontakty z komunistycznymi Chinami. Doprowadził także w 1976 do układu egipsko-izraelskiego.

13:50