Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński nigdy nie był funkcjonariuszem Biura - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Tym samym oddalił skargę Kamińskiego na niewydanie mu przez CBA świadectwa służby.

Od odwołania Kamińskiego w październiku ubiegłego roku trwa spór o to, czy jest on nadal funkcjonariuszem Biura. Co prawda Kamiński twierdził, że nim nie jest, ale zażądał wydania świadectwa służby. Z kolei według CBA, został on odwołany z funkcji szefa, ale nie zwolniony z Biura.

Mariusz Kamiński, sąd może to z całą powagą stwierdzić, nie był nigdy funkcjonariuszem - orzekł sędzia WSA Adam Lipiński. Jak dodał, status funkcjonariusza musi wynikać wprost z konkretnego aktu i nie ma żadnego związku z powołaniem kogoś na szefa CBA. Według sądu, o takim statusie nie przesądza również decyzja nadająca Kamińskiemu uposażenie funkcjonariusza. Nie możemy domniemywać, że akt o charakterze finansowym kreuje funkcjonariusza - powiedział sędzia.

Sąd odrzucił skargę Kamińskiego na Tuska za odwołanie z CBA

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił równocześnie skargę byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego na decyzję Donalda Tuska o odwołaniu go z funkcji szefa Biura. Akt odwołania szefa CBA nie jest decyzją administracyjną, aktem lub czynnością podlegającą zaskarżeniu do WSA - wyjaśniła rzeczniczka WSA sędzia Małgorzata Jarecka. Skargę rozpatrzono na tzw. posiedzeniu niejawnym. Decyzja, od której Kamiński może złożyć kasację do NSA, oznacza, że jego skarga nie będzie rozpatrzona merytorycznie.

Tusk odwołał Kamińskiego 13 października 2009 roku. Zarzucił mu m.in., że w kontekście tzw. afery hazardowej wykorzystał Biuro do celów politycznych oraz posługiwał się insynuacją i kłamstwem. Zgodnie z przepisami mógł go odwołać po zasięgnięciu opinii prezydenta, Kolegium ds. Służb Specjalnych i sejmowej speckomisji. Dwa ostatnie organy pozytywnie zaopiniowały wniosek Tuska. Natomiast prezydent Lech Kaczyński przed odwołaniem szefa CBA nie wydał pisemnej opinii. W mediach mówił jednak, że będzie ona negatywna.