W wyborach prezydenckich poza granicami Polski zwyciężył Marian Krzaklewski przed Aleksandrem Kwaśniewskim i Andrzejem Olechowskim.

O wynikach wyborów za granicą poinformował sędzia Józef Medyk, przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w gminie Warszawa Centrum. Na podstawie ordynacji wyborczej do tej komisji wpłynęły - poprzez MSZ - zbiorcze zestawienia z poszczególnych krajów, w których głosowali Polacy. Krzaklewski uzyskał 21 469 głosów, na Kwaśniewskiego głosowało 17 912 osób, a na Olechowskiego - 13 027 osób.

Pozostali kandydaci uzyskali następujące poparcie:

Dariusz Grabowski - 124

Piotr Ikonowicz - 66

Jarosław Kalinowski - 961

Janusz Korwin-Mikke - 765

Andrzej Lepper - 303

Jan Łopuszański - 1161

Bogdan Pawłowski - 47

Lech Wałęsa - 1193

Tadeusz Wilecki - 137

Oddano 57 165 ważnych głosów.

09:15