Prawie 1300 osób pełniących funkcje publiczne przyznało się w swych oświadczeniach lustracyjnych do pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Tak wynika ze sprawozdania Instytutu Pamięci Narodowej z działalności za miniony rok. W sumie do IPN wpłynęło 142 tys. oświadczeń lustracyjnych.

Sprawozdanie nie ujawnia szczegółów. Nie wiadomo, jakie funkcje pełnią ci, którzy się przyznali, oraz ilu z nich napisało, że służyło w organach bezpieczeństwa PRL, a ilu – że z nimi tajnie współpracowało.

Oświadczenia lustracyjne muszą składać wszyscy urodzeni przed 1972 r., którzy pracują na najwyższych stanowiskach w państwie, a także prawnicy, dyplomacji, samorządowcy, szefowie państwowych spółek i mediów publicznych, wyżsi rangą oficerowie wojskowi, władze uczelni i dyrektorzy szkół.