W Warszawie zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej Episkopatu Polski. Pierwsze tak istotne, bo zwołane po wielkim zamieszaniu wywołanym historią agenturalnej przeszłości niedoszłego warszawskiego metropolity abpa Stanisława Wielgusa.

Biskupi obradować będą nad wydarzeniami związanymi z rezygnacją arcybiskupa, ich oceną oraz nad dokumentami znajdującymi się w zasobach IPN i dotyczącymi współpracy duchownych ze służbami specjalnymi PRL.

Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby Rada Stała KEP, poszerzona o biskupów diecezjalnych, zbierała się w styczniu. Czy po tym nadzwyczajnym spotkaniu może się coś zmienić, o tym w relacji Agnieszki Milczarz:

Po zakończeniu obrad biskupi mają wydać specjalny komunikat, w którym zaprezentują stanowisko związane z rezygnacją abpa Wielgusa. Komunikat ten ma być odczytany we wszystkich kościołach w kraju.