Środa jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum drugim dniem egzaminacyjnego maratonu. 411 tysięcy młodych ludzi przystąpiło do egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. We wtorek zmierzyli się z częścią humanistyczną, czyli pytaniami z języka polskiego, historii i WOS-u.

Podobnie jak przy części humanistycznej gimnazjaliści dostali w środę do rozwiązania dwa bloki zadań. W pierwszym znalazły się zadania z nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii, w drugim - z matematyki. Na rozwiązanie zadań z pierwszego bloku przeznaczono 60 minut (dla dyslektyków - 80 minut), a z drugiego bloku - 90 minut (dla dyslektyków - 135 minut).

Zobacz czyste arkusze i testy z naniesionymi rozwiązaniami.

* Test matematyczny rozwiązał dla nas pan Wiesław Włodarski, nauczyciel matematyki i dyrektor warszawskiego Liceum im. Ruy Barbosy.

Mapy, procenty i układ okresowy

W bloku zadań z przedmiotów przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii gimnazjaliści mieli do rozwiązania 24 zdania. Były to zadania zamknięte, czyli takie gdzie uczeń musi wskazać odpowiedź właściwą spośród podanych.

Aby je rozwiązać, musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się układem okresowym pierwiastków, wiedzą na temat tlenków i węglowodorów, budowy obwodów elektrycznych i właściwości soczewek. Musieli także potrafić posługiwać się mapą fizyczną oraz odczytywać współrzędne geograficzne. W jednym z zdań z biologii uczniowie mieli w oparciu o zamieszczony w arkuszu tekst opisać łańcuch pokarmowy myszy i chrząszcza.

W bloku zadań z matematyki znalazły się 23 zadania. Były wśród nich zarówno zadania zamknięte jak i otwarte, czyli takie gdzie uczeń musi sam udzielić odpowiedzi. Aby je rozwiązać uczniowie musieli wykazać się m.in. umiejętnością rozwiązywania ułamków, obliczania procentów, mieć wiedzę na temat trójkątów podobnych i właściwości brył.

Jutro - języki obce

Po części matematyczno-przyrodniczej gimnazjalistów czekać będzie jeszcze próba językowa. W czwartek przystąpią bowiem do egzaminu z języka obcego, który zostanie przeprowadzany na dwóch poziomach. Najpierw zmierzą się z testem na poziomie podstawowym, a na rozwiązanie zadań dostaną 60 minut (dyslektycy - 80 minut). Po 45-minutowej przerwie część z nich przystąpi do testu na poziomie rozszerzonym, który potrwa 60 minut (dla dyslektyków - 90 minut). Egzamin na poziomie rozszerzonym będą jednak zdawali tylko ci uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Do egzaminu gimnazjaliści mogli wybrać jeden z sześciu języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski - ale tylko ten, którego uczyli się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Polski, historia i WOS już za nimi

411 tysięcy uczniów trzecich klas ma zaś już za sobą humanistyczną część egzaminu gimnazjalnego. Podzielona ona była na dwa bloki. W pierwszym uczniowie rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po 45-minutowej przerwie przystąpili do bloku zadań z języka polskiego.

Te ostatnie miały różne formy - zamkniętą lub otwartą, trzeba było także udzielić dłuższej wypowiedzi pisemnej. Z kolei zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie miały wyłącznie formę zamkniętą.

O rozwiązanie arkuszy egzaminacyjnych z części humanistycznej poprosiliśmy nauczycieli z wrocławskiego gimnazjum numer 34 - Teresę Miszczyk i Zbigniewa Matuszaka. Zobacz czyste arkusze i testy z rozwiązaniami naniesionymi przez naszych ekspertów:

Uwaga: odpowiedzi zaczynają się na drugiej stronie dokumentu

Uwaga: odpowiedzi zaczynają się na drugiej stronie dokumentu

Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie poznają w czerwcu. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.