Straż miejska zachowuje prawo do kontroli fotoradarowej. Sejm odrzucił poselski projekt przewidujący m.in. odebranie tej formacji prawa do karania za nieprawidłowe parkowanie i do przeprowadzania kontroli fotoradarowych.

"Nasz wniosek o odebranie straży miejskiej i gminnej możliwości obsługi fotoradarów mobilnych opierał się w dużej mierze na wskazaniach słuchaczy radia RMF FM" - mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. "Zdecydowana większość absurdów, które wskazali słuchacze,... czytaj więcej

Odrzucenia projektu chciały sejmowe komisje: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Za ich wnioskiem zagłosowało 222 posłów, przeciw było 74, zaś 127 wstrzymało się od głosu.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się jeszcze w zeszłym roku, zaś w styczniu projekt został negatywnie zaopiniowany przez rząd. Należy podkreślić, że obserwowalnym zjawiskiem jest fakt, że na odcinkach dróg objętych kontrolą fotoradarową generalnie spada liczba wypadków i kolizji drogowych, a na wielu z nich w ogóle takie zdarzenia już nie występują - głosiło stanowisko rządu.

Projekt zmian w ustawie o straży gminnej oraz w Prawie o ruchu drogowym złożyli w Sejmie - w kwietniu ubiegłego roku - posłowie ówczesnego Ruchu Palikota. Propozycja przewidywała m.in. uchylenie w ustawie zapisu mówiącego o tym, że jednym z zadań straży jest "czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego". Ponadto wykreślony miałby zostać zapis mówiący o tym, że strażnik, wykonując zadania, ma prawo do "usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół".

Z kolei w Prawie o ruchu drogowym postulowane było m.in. uchylenie artykułu dającego strażnikom miejskim (gminnym) prawo do dokonywania kontroli ruchu drogowego, osób kierujących pojazdami lub naruszających przepisy drogowe, także m.in. "z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących". Uchylony miałby być też zapis, w którym mowa jest o tym, że strażnik może wydawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

(edbie)