Do końca sierpnia ma być gotowa opinia biegłych w śledztwie dotyczącym okoliczności śmierci byłej posłanki SLD Barbary Blidy. Ekspertyza będzie jednym z głównych dowodów w toczącej się sprawie. Barbara Blida zastrzeliła się w kwietniu w łazience swojego domu, podczas przeszukania ABW.

Biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP zwrócili się do łódzkiej prokuratury okręgowej o przedłużenie terminu opracowania opinii. Uzasadniają to bardzo szerokim zakresem zleconych zadań. Ekspertyza obejmuje bowiem m.in. badanie włókien, badania daktyloskopijne, biologiczne, broni oraz specjalistyczne badania z zakresu mechanizmu powstawania śladów, a głównym jej celem jest rekonstrukcja zdarzenia. Ponadto biegli mają na podstawie dowodów zabezpieczonych w trakcie oględzin miejsca zdarzenia, sekcji zwłok oraz aktów sprawy, odpowiedzieć na aż 130 szczegółowych pytań.

Barbara Blida zastrzeliła się pod koniec kwietnia w łazience swojego domu, podczas przeszukania, prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW, działając na zlecenie katowickiej prokuratury, chciała przeprowadzić rewizję i zatrzymać podejrzaną w sprawie afery w przemyśle węglowym z lat 90. a także wręczania przez śląską bizneswoman Barbarę K. łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne. Blida miała mieć postawiony zarzut pomocnictwa przy wręczeniu korzyści majątkowej prezesowi dawnej Rudzkiej Spółki Węglowej.