Blisko 430 tys. uczniów trzecich klas z około 7 tys. gimnazjów pisało egzamin, który sprawdzał ich wiedzę humanistyczną. W teście znalazły się pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Oto przykładowe rozwiązanie i arkusze egzaminacyjne.

Zobacz przykładowe rozwiązanie i arkusze części humanistycznej

Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi !

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego była Twoim zdaniem:

  • 36%
  • 38%
  • 13%
  • 8%
  • 5%
głosów: 1393

Egzamin rozpoczął się o godz. 9. Trwał dwie godziny. Uczniowie z różnymi dysfunkcjami mogli pisać go godzinę dłużej. Egzamin przebiegał spokojnie - poinformował p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek. Nie dotarły do nas informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach, incydentach, które mogłyby zakłócić jego przebieg - powiedział Mosiek.

Wszyscy uczniowie w Polsce pisali taki sam test. Prace zostały zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki uczniowie poznają w połowie czerwca.