Ewa Kopacz przyjęła dymisje dwóch wiceministrów zdrowia: Cezarego Rzemka i Aleksandra Soplińskiego oraz wiceminister sportu i turystyki Katarzyny Sobierajskiej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. To kolejne dymisje związane z prowadzonym przez premier przeglądem resortów.

Cezary Rzemek był wiceministrem zdrowia od maja 2009 roku. W resorcie odpowiadał m.in. za finanse, nadzór i kontrolę oraz system ratownictwa medycznego.

Aleksander Sopliński pełnił funkcję wiceministra zdrowia od lutego 2012 roku, w resorcie był przedstawicielem PSL. Do jego zadań należał nadzór nad departamentem matki i dziecka, departamentem nauki i szkolnictwa wyższego oraz departamentem pielęgniarek i położnych.

Premier przyjęła także dymisję wiceminister sportu i turystyki Katarzyny Sobierajskiej, która na stanowisko podsekretarza stanu w resorcie sportu została powołana 5 lutego 2008 roku.

Po objęciu funkcji premiera Ewa Kopacza zapowiadała, że odwiedzi wszystkie ministerstwa i będzie rozmawiać z ich kierownictwami - na tej podstawie miała ocenić przydatność poszczególnych wiceministrów.

Dotychczas w ramach rozpoczętego pod koniec października przeglądu Kopacz odwiedziła resorty: finansów, spraw zagranicznych, obrony narodowej, sprawiedliwości, zdrowia, administracji i cyfryzacji oraz infrastruktury i rozwoju.

W czwartek premier przyjęła dymisje wiceministrów w resorcie infrastruktury i rozwoju: Zbigniewa Klepackiego, Marcina Kubiaka, Adama Zdziebły i Janusza Żbika. Dzień później poinformowała, że ma już kandydatów na nowych wiceministrów w tym resorcie. Dodała, że są to osoby z doświadczeniem, które będą miały bardzo konkretne zadania do wypełnienia.

(edbie)