Członek spółdzielni, który dokona wszystkich spłat niezbędnych do wyodrębnienia własności lokalu, otrzyma pełną własność lokalu bez żadnych obciążeń hipotecznych - czytamy w "Gazecie Prawnej". Ale na razie dług spółdzielni może obciążyć hipotekę lokatora.

Posłowie uzgodnili wstępną wersję przepisów projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które dotyczą zakazu przenoszenia spółdzielczych hipotek na wyodrębnione lokale. Proponowana zmiana jest kompromisem między propozycjami ministra budownictwa, posłów i środowisk bankowych.

Zanim jednak przepis zacznie obowiązywać, osoby, które zamierzają wykupić mieszkanie od spółdzielni, powinny sprawdzić, czy budynek nie jest obciążony hipoteką. "Do księgi wieczystej takiego lokalu może zostać wpisana hipoteka łączna, a więc nawet kilkumilionowe zadłużenie" - ostrzega dyrektor Biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Ryszard Jajszczyk.

Posłowie mieli rok na usunięcie luki w przepisach. Nie zdążyli, dlatego wszyscy, którzy uwłaszczą się przed wejściem w życie nowelizacji, narażają się na spłatę długów spółdzielni - ostrzega "Gazeta Prawna".