Lekarze zapowiedzieli, że od dziś nie będą wpisywać obowiązkowego numeru PESEL na receptach. To kolejna, zaostrzona forma strajku. Uniemożliwi to pacjentom wykupienie lekarstw w aptece.

Obowiązek dopisywania tego numeru nakłada na lekarzy rozporządzenie ministra zdrowia. Jego zdaniem nowy przepis ma zablokować możliwość wyłudzania refundacji z NFZ.

Krajowy Komitet Strajkowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przyjął pod koniec czerwca uchwałę o rozszerzeniu strajku o takie formy, które nie będą zagrażały życiu i zdrowiu pacjentów. Chodzi m.in. o nie wpisywanie PESEL na receptach.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, PESEL umożliwi jednoznaczną

identyfikację pacjenta oraz monitorowanie ilości przepisywanych

leków konkretnemu pacjentowi.

Poza tym wprowadzona zostanie możliwości wypisywania podczas

jednej wizyty w gabinecie lekarskim trzech recept na trzy kolejne

miesięczne kuracje (recepta odnawialna).

Nie będzie recept wystawianych na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (RUM). Zastosowano przepis przejściowy, który zakłada, że recepty wystawiane na takich kuponach mogą być realizowane do 31 grudnia 2008 r.