Właściciele samowoli budowlanych będą mieli możliwość ich zalegalizowania. 6 grudnia wchodzi bowiem w życie nowelizacja prawa budowlanego, która to umożliwia - przypomina "Gazeta Prawna".

Do wniosku o legalizację właściciele nielegalnie wybudowanych domów na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego będą musieli przedłożyć

powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie będzie ona jednak musiała być ostateczna w dniu wszczęcia postępowania.

Zmiana prawa jest konsekwencją wyroku Trybunału konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r. Stwierdził on, że sprzeczne z prawem jest różne traktowanie właścicieli samowoli, w zależności od tego, czy położona jest na działce objętej miejscowym planem zagospodarowania, czy nie. Według TK, inwestorzy nie mają żadnego wpływu na to, czy na danym terenie istnieje taki plan.