28 lutego ukaże się książka ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego "Księża wobec bezpieki". To najbardziej oczekiwana pozycja na rynku wydawniczym. Mają się w niej znaleźć nazwiska ponad 30 księży, współpracujących z SB.

Publikacja wydawnictwa Znak będzie miała ok. 500 stron i zostanie wydana w dwóch oprawach: twardej i broszurowej. Dochód z książki zostanie przekazany na cele charytatywne.

Książka została zdemonizowana, a obraz Kościoła jest bardzo pozytywny. W tej książce jest wiele trudnych spraw, ale wszystko jest pozytywnie. Myślę, że niepotrzebnie przez tyle miesięcy zwalczano tę książkę - powiedział jej autor.

W książce znalazły się wszystkie informacje zdobyte przez księdza Zaleskiego w archiwum IPN. Nic nie zostało wycięte. Jedynie sugestia recenzentów była taka, żeby jeszcze bardziej podkreślić kategorię, więc jest to opisane nie w 7 ale w 9 rozdziałach - stwierdził autor.

Książka, która została napisana w oparciu o dokumenty z archiwów IPN ma ukazać inwigilację Kościoła krakowskiego przez Służbę Bezpieczeństwa, począwszy od czasów stalinowskich, ze szczególnym naciskiem na lata 70. i 80.

Będą w niej opisani zarówno duchowni zarejestrowani jako tajni

współpracownicy SB, jak i księża, którzy byli werbowani, ale współpracy nie podjęli. Ks. Isakowicz-Zaleski wiele razy podkreślał "nie jest to książka wymierzona przeciwko księżom"

ani książka "o agentach w sutannach".