Reklama

 • 100 milionów złotych nagród dla 15 tysięcy urzędników

  Poniedziałek, 4 lutego 2013 (07:50)

  W urzędach centralnych pracuje łącznie prawie 15 tysięcy osób, niemal tyle samo co przed rokiem. W 2012 roku nagrodzono ich sumą ponad 100 milionów złotych. Ich jednorazowa miesięczna pensja to 87,5 miliona złotych. Przedstawiamy ranking resortów A.D. 2013.

  Zdjęcie

  Tak wyglada 50 mln złotych w gotówce, czyli połowa nagród dla urzędników /Jacek Turczyk (PAP) /
  Tak wyglada 50 mln złotych w gotówce, czyli połowa nagród dla urzędników
  /Jacek Turczyk (PAP) /

  W centralnej administracji rządowej (KPRM i 18 ministerstw), Kancelarii Prezydenta i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pracują obecnie 14933 osoby. Przed rokiem w tych samych instytucjach pracowało 14870 osób. Nastąpił więc wzrost o 63 osoby.

  Tysiące godne milionów (nagród)

  Liczba i skala wypłacanych w administracji centralnej nagród jest gigantyczna. Suma tych wypłaconych w 2012 roku wyniosła łącznie 101 milionów 485 tysięcy 338 złotych - to znacznie więcej niż jednorazowo wypłacona wszystkim urzędnikom miesięczna pensja. To także o kilkanaście milionów złotych więcej niż w 2011 roku, kiedy suma nagród wypłaconych w administracji centralnej wyniosła łącznie 84 miliony 852 tysiące 066 złotych.

  Po uśrednieniu każdy z prawie 15 tysięcy urzędników otrzymał w ubiegłym roku jako nagrodę dodatkowo 6796 złotych. Przy średnich zarobkach 5859 złotych oznacza to więcej niż jedną dodatkową pensję rocznie. Najwyższe w przeliczeniu na jednego pracownika nagrody wypłacono w ubiegłym roku w Ministerstwie Pracy - 11638 złotych, Skarbu - 11020 złotych, Finansów - 10347 złotych i Obrony Narodowej - 10078 złotych. Nieco tylko poniżej 10 tys. złotych nagród przyznano średnio pracownikom Kancelarii Prezydenta  - 9941 złotych i MSW - 9614 złotych.

  Jak wygląda zatrudnienie w poszczególnych resortach i jakie w 2012 wypłacono w nich nagrody pokazuje poniższa tabela:

  Liczba zatrudnionych i nagrody

  ResortZatrudnionych I-2013 i I-2012NAGRODYNagroda na osobę (wyliczenie)
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji499         3242 540 000 PLN   5 090,18 PLN
  Ministerstwo Edukacji Narodowej297         303503 200 PLN1 693,60 PLN
  Ministerstwo Finansów1857      1 88319 216 085 PLN 10 347,91 PLN
  Ministerstwo Gospodarki1003      1 0026 916 137,62 PLN             6 895,45 PLN
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego314         3091 067 600 PLN   3 400 PLN
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego365         3771 890 600 PLN   5 179,72 PLN
  Ministerstwo Obrony Narodowej781         7767 871 000 PLN10 078,10 PLN
  Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej801         7649 322 802,13 PLN11 683,95 PLN
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi814         8315 465 308 PLN6 714,13 PLN
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1026      986700 000 PLN682,26 PLN
  Ministerstwo Skarbu Państwa              569         6546 270 570 PLN11 020,33 PLN
  Ministerstwo Sportu i Turystyki                           218         2161 264 876 PLN5 802,18 PLN
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych877         8808 431 880,82 PLN9 614,45 PLN
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych1533      1 54110 013 510,14 PLN6 531,97 PLN
  Ministerstwo Sprawiedliwości827         8061 516 470 PLN1 833,70 PLN
  Ministerstwo Środowiska482         4974 236 150 PLN8 788,69 PLN
  Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej838         9035 927 532 PLN7 073,42 PLN
  Ministerstwo Zdrowia551         5531 660 163 PLN3 013 PLN
  NFZ (CENRALA)376         364126 918 PLN337,54 PLN plus premie - 1 800 000 PLN dla 280 osób
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów553         5603 045 135,6 PLN5 506,57 PLN
  Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej352         3413 499 400 PLN9 941,47 PLN
  ŁĄCZNIE:14933101 mln 485 338,31 PLN                

  Ranking finansowy - powyżej i poniżej średniej

  Mimo że należą do tej samej administracji, instytucje administracji centralnej wcale nie są równe, przynajmniej pod względem płac. Średnia urzędnicza płaca wygląda całkiem nieźle - to 5859 złotych, i jest o kilkaset złotych wyższa niż przed rokiem, kiedy wynosiła 5499 złotych.

  Do najwyższych średnich zarobków brutto (8600 złotych) przyznają się urzędnicy Kancelarii Prezydenta RP, jednak kolejne miejsce w rankingu zajmuje... resort rolnictwa, ze średnią 7563,23 złotych. Jego urzędnicy wyjaśniają, że około 35 proc. środków na fundusz wynagrodzeń pochodzi z funduszy unijnych. Jeżeli zatem uwzględnimy wspomniane 35 proc. środków unijnych wchodzących w skład funduszu płac, to po przeliczeniu, biorąc jedynie środki krajowe, uzyskalibyśmy średnią na poziomie około 4800- 4900 zł - odpisał resort na pytanie o powody osobliwej dysproporcji. Zupełnie jakby to, skąd pochodzą wypłaty dla urzędników wpływało na ich wysokość...

  Kancelaria Premiera zajmuje pod względem wysokości średnich zarobków dopiero trzecie miejsce w rankingu, widać jednak chęć "nadgonienia" dystansu, dzielącego ją od "Dużego Pałacu" - w ciągu roku średnia płaca w KPRM podniosła się o kilkaset złotych. Przed rokiem wynosiła 6294, a obecnie wynosi 7068 złotych.

  Tradycyjnie do najlepiej opłacanych należą urzędnicy resortów spraw zagranicznych (średnio 6749 złotych) i np. finansów, gdzie w ubiegłym roku wypłacono też niemal jedną piątą części wszystkich nagród wypłaconych w administracji centralnej (19 mln 216 tys. 085 złotych z ogólnej sumy ponad 101 milionów). Niewiele mniej, bo 18 mln 891 tys. zł w 2012 roku otrzymali w formie nagród urzędnicy MSZ, gdzie jednak niemal 9 mln złotych nagród nie trafiło do centrali, ale do dyplomatów w placówkach na całym świecie.

  Ranking zarobków

  ResortŚrednia płacaUwagi:
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji5 579,98brutto
  Ministerstwo Edukacji Narodowej6150brutto
  Ministerstwo Finansów5810,3 
  Ministerstwo Gospodarki6011,53brutto
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego5626 
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego4850,81brutto
  Ministerstwo Obrony Narodowej3998,77Bez dodatków. W 2011 z dodatkami 5962,06
  Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej4762,95brutto
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi7563,23 
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego         6000brutto (4200netto)
  Ministerstwo Skarbu Państwa4663brutto
  Ministerstwo Sportu i Turystyki6138 
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych6799brutto
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych6743,55brutto
  Ministerstwo Sprawiedliwości5890,89brutto
  Ministerstwo Środowiska5420,84brutto
  Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej5315,48brutto
  Ministerstwo Zdrowia4618,38 
  NFZ (CENRALA)5431,47 
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów7068,6 
  Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej8600brutto

  Zdjęcie

  15 tysięcy urzędników otrzymało 100 milionów złotych nagród
  /Archiwum RMF FM

  Najniżej opłacana jest według danych przysłanych przez nie same praca w resortach nauki, skarbu i zdrowia, a także centrali NFZ. Nie najwyższe zarobki niektóre z resortów starają się swoim urzędnikom zrównoważyć wysokimi nagrodami. Tak jest np. w resorcie skarbu, gdzie wprawdzie podstawowa płaca wynosi średnio 4663 złote brutto, ale przypadająca średnio na pracownika nagroda to 2,5 raza więcej - ponad 11 tysięcy złotych.

  Według Grażyny Kopińskiej z Fundacji Batorego, skromne zarobki w niektórych resortach raczej nie zaskakują. Instytucje związane z ochroną zdrowia od wielu lat są pod bacznym nadzorem prasy i opinii publicznej, dlatego nie mogą sobie pozwolić na poluzowanie rygorów - mówi Kopińska. Z danych, które państwo zebraliście wynika też, że dla państwa znacznie istotniejsze jest dziś zdobywanie pieniędzy z podatków, które jest dobrze opłacane i często nagradzane, niż kosztowne zabezpieczanie potrzeb obywateli, choćby przez pracę resortu zdrowia czy NFZ - dodaje.

  Sztuczki na poprawienie statystyk

  Podczas zbierania danych, co zajęło kilka tygodni, dało się zauważyć kilka charakterystycznych zabiegów instytucji, do których się zwróciliśmy, zmierzających do skomplikowania czasem najprostszych spraw. Na pytanie o średnie zarobki kilka resortów podało na początku sumy netto, sądząc zapewne, że 3900 będzie wyglądało w zestawieniu lepiej niż ta sama suma brutto - 5600. Po doprecyzowaniu pytania przesłana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji średnia zarobków 3959,16 zmieniła się w 5579,98, a wstępne 4469,18 płacy zasadniczej w Ministerstwie Transportu - w 5315,48 brutto. Osobliwością było też podanie przez MON przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego - 3998,77 złotych, podczas gdy rok wcześniej suma ta wynosiła 5962,06 złotych. Dopytywany w tej sprawie resort wyjaśnił, że 3998,77 to przeciętne wynagrodzenie zasadnicze, a rzeczywiste, z dodatkami funkcyjnymi, czy za wysługę lat - to coś innego. I rzeczywistego wynagrodzenia za 2012 rok MON nie podał - jakie ono jest można wnosić tylko z danych ubiegłorocznych. Przypomnijmy - z dodatkami to było 5962 złote.

  W szczególny sposób niektórzy urzędnicy informują też o nagrodach. Resorty finansów, obrony czy środowiska z upodobaniem informowały o średnich wysokościach wypłacanych tam nagród, odpowiednio 2009, 1883 i 1947 złotych na pracownika. Prawdziwą skalę uśrednionego zgrabnie do akceptowanego społecznie poziomu zjawiska pokazują jednak dane zbiorcze - przeznaczona na nagrody suma. Wynika z niej, że ów średni wymiar wypłaty nagród miał miejsce w Ministerstwie Finansów 9556 razy w roku, w pięciu transzach, co razem dało ponad 10 tys. złotych nagród na pracownika! W MON i resorcie środowiska bliskie 2 tysięcy złotych nagrody wypłacono w ubiegłym roku odpowiednio... 4180 i 2174 razy, a łącznie nagroda roczna w przeliczeniu na pracownika wynosiła średnio 10 078 i 8 788 złotych. Prawda, że to brzmi gorzej niż "średnio jednorazowo 1883 złote" czy "średnio jednorazowo 1947 złotych"?

  Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Skomentuj artykuł: 100 milionów złotych nagród dla 15 tysięcy urzędników

Wasze komentarze (275)

Dodaj komentarz
ja

~ja -

to jakis baran robi te statystyki na calym swiecie sa premie ale chciwosc polaka i zazdrosc jest najwieksza on nie ma to niech nikt niema

urzędnik

~urzędnik -

a ja pracuję w urzędzie pracy ponad 20 lat i po studiach i mam 2.000,00zł brutto

madzia

~madzia -

ale sie PISiaki rozpisaly. Do roboty sie wezcie a nienarzekajcie ze pieniendzy nie macie

sekretarz sądowy

~sekretarz sądowy -

jak patrzę na tę tabelkę to żałuję że pracuję w ministerstwie sprawiedliwości :P średnia płaca w sądownictwie wygląda nieźle :P > 5890,89 brutto tylko że sędziowie zarabiają średnio 5000-13000 zł brutto a urzędnicy szara masa, która robi za nich wszystko i tyra po godzinach, które może sobie łaskawie "odebrać", czego i tak nie ma kiedy zrobić >>> 1100-2100 zł* na rękę miesięcznie :P 2100* tyle ma może kierownik sekretariatu ... Ja po 9 latach pracy na stanowisku ledwo wiążę koniec z końcem przy pensji 1563 zł miesięcznie na rękę, jakoś moja pensja jest dalece odbiegająca od średniej. A tych szarych murzynów od pracy jest najwięcej w całym ministerstwie, tyle ze nas się nie zauważa, bo przecież średnia jest olbrzymia ... Owszem powinno się zabrać sędziom. 1000 zł w tą czy w tamtą by nie zauważyli, a my owszem. W dodatku nie możemy nawet strajkować, a nasz protest, gdy wzięliśmy urlopy na żądanie Tusk miał gdzieś. Z taką pensją lepiej zarobię na budowie. I po cholerę wymóg wykształcenia? Tworzą dwie kasty w kraju bogaczy i biedaków. Masakra szkoda słów...

jachampolski

~jachampolski -

W Polsce jest olbrzymia ilość urzędasów. Wychodzi się z założenia, że co dwie głowy to nie jedna. Prosta arytmetyka. Nasuwa się wszak pytanie, już z zakresu dodawania ułamków, czy dwa półgłówki to na pewno jest cała głowa?

Akira

~Akira -

Pracuję w Urzędzie ( niestety nie mogę powiedzieć w jakim,) zarabiam 1400 zł, podobnie jak Sanepid i Ochrona Środowiska. Od 4 lat mamy zamrożone pensje. Moja cała pensja jest przeznaczona jest na kredyt na mieszkanie bo gdzieś trzeba mieszkać Czy moja nagroda w wysokości 2000 to dużo porównując z innymi urzędami ??? Ponadto mam wrażenie, że zamrożone pensje dotyczą tylko urzędów niszowych, czyli takich które po prostu istnieją i nie wiadomo co z nimi zrobić.

rumpel

~rumpel -

Dlaczego ZUS nie da premii swoim klientom z sektora prywatnego ? Prywaciarz też chciałby dostać premię, a może nawet trzynastkę ...

patriota

~patriota -

...jeszcze raz to powiem....LUDZIE WYJDZMY WRESZCIE NA ULICE I ZROBMY Z TYM PORZADEK!!! MYSLE ZE KILKADZIESIAT OSOB TRZEBA BY PO PROSTU WYGNAC Z KRAJU...!!! CZYZBY POLAKA JUZ NA NIC NIE BYLO STAC?

Jurek

~Jurek -

Łał czytającej fakty było irytujące. Zaczynacie być śmieszni. Byle kierownik lub specjalista w niewielkiej firmie zarabia ponad 6 tyś to ile powinni zarabiać pracownicy ministerstw ? tyle co w gminie czy powiecie ? Fakty eReMeF bardzo manipulują wartościami, brawo wyższa szkoła jazdy. Dla społeczeństwa akurat.

juti

~juti -

Wiadomo podnosi się podatki i ciągle szuka pieniędzy u tych najbiedniejszych, szarych ludzi na końcu gigantycznej machiny, a te pieniądze biorą urzędnicy wyższych szczebli!!! Politycy, którzy mają daleko w poważaniu obywateli - liczy się własne koryto!!! Ja i większość moich znajomych pracują za najniższą krajową. Zero podwyżek, premii, jak nie pasuje to na Twoje miejsce jest 5 innych osób - słyszy się od pracodawców. A nam ciężko związać koniec z końcem. Dla mnie obecny rząd jest bandą złodziei, nie mających pojęcia o rządzeniu.Polacy nie popełniajcie tego błędu w kolejnych wyborach!!!