Zwyczajowo w Wielki Piątek sądy zajmują się sprawami mniejszej wagi i takimi, które mają szansę na polubowne rozstrzygnięcie. Ta tradycja szczególnie silna była w Polsce przed wojną i kilka lat po. A jak ten zwyczaj wygląda dziś?

Kliknij, żeby posłuchać mojej relacji.