Codziennie wdychamy powietrze, które zagraża zdrowiu. Informacje o smogu w naszym kraju są alarmujące: według raportu WHO, na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej, aż 33 znajdują się w Polsce. Dlatego powinniśmy podjąć walkę z tym problemem już teraz.

Krok pierwszy: poznaj przeciwnika

Smog powstaje w wyniku emisji szkodliwych pyłów i gazów, będących efektem spalania paliw (węgla kamiennego, węgla drzewnego, benzyny, oleju napędowego itp.) w domach, samochodach oraz w elektrowniach węglowych i zakładach przemysłowych. W Polsce dużym problemem jest również nielegalne spalanie śmieci w domowych piecach.

Zanieczyszczone powietrze stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ podczas oddychania do organizmu przedostają się szkodliwe substancje. Jednymi z najbardziej niebezpiecznych dla naszego zdrowia są pyły zawieszone PM10 i PM 2,5 - liczby te oznaczają średnicę cząstki stałej w mikrometrach. Pyły o większej średnicy są często zatrzymywane w naszych nosach, natomiast te mniejsze -  przenikają do płuc, a nawet do krwiobiegu. W ten sposób przyczyniają się do chorób układu oddechowego, krążenia a nawet nowotworów.

Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji na zanieczyszczenie, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności.

Krok drugi: zbadaj teren

Kluczowym elementem w walce ze smogiem jest zlokalizowanie miejsca najbardziej dotkniętego tym problemem oraz czasu w jakim występuje zanieczyszczenie. Taka świadomość pozwoli zaplanować wyjścia z domu, ćwiczenia na świeżym powietrzu lub rodzinne spacery z dzieckiem. Dane o jakości powietrza w Polsce zyskujemy dzięki Wojewódzkim Inspektoratom Ochrony Środowiska. Dodatkowo, by otrzymać precyzyjne informacje dotyczące smogu w najbliższej okolicy powstają sieci sensorów. W ramach kampanii #BezSmogu eurobank przyłącza się do współtworzenia takiej właśnie sieci czujników smogu. Celem inicjatywy jest poszerzenie bazy danych dotyczących jakości powietrza w poszczególnych regionach Polski oraz zwiększenie świadomości o zagrożeniach związanych ze smogiem. W 50 placówkach banku zostaną zainstalowane sensory mierzące poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10, a także, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę i wilgotność powietrza. Wybrane placówki położone są w miejscach zmagających się z dużym stężeniem smogu.

Bieżące informacje o jakości powietrza w danym regionie, zyskane dzięki czujnikom, będą dostępne na stronie: https://map.airly.eu.

Krok trzeci: wyeliminuj

Dzięki codziennym wyborom każdy może mieć wpływ na jakość powietrza. Wybierając poruszanie się komunikacją miejską, a nie samochodem ograniczamy emisję spalin do środowiska. Do walki ze smogiem mogą przyczynić się również energooszczędne działania w naszych domach np. oszczędność prądu lub wymiana starego pieca na nowy - proekologiczny. eurobank angażując się w działania przeciwsmogowe, przygotował dla swoich klientów specjalną ofertę "pożyczka energooszczędna". Pozawala ona sfinansować remont podnoszący efektywność energetyczną w domu lub mieszkaniu, a po jego zakończeniu uzyskać zwrot prowizji. Wybór rozwiązań energooszczędnych objętych ofertą to: wymiana okien i drzwi, wymiana kotłów grzewczych, docieplanie ścian, dachów i podłóg oraz wykorzystanie energii słonecznej czy modernizacja oświetlenia oraz systemu wentylacyjnego.

Więcej informacji na: https://www.eurobank.pl/