BBN przedstawi niebawem Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zalecenia dotyczące bezpieczeństwa lotów członków najwyższych władz. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej.

BBN, na zlecenie pełniącego obowiązki głowy państwa marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, pracuje nad raportem na temat procedur mających zapobiec takim katastrofom jak 10 kwietnia w Smoleńsku. Koziej powiedział, że zalecenia zostaną przedstawione "na jednym z najbliższych posiedzeń" RBN.

W ubiegłych tygodniach BBN odbyło rozmowy z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Pogotowia Ratunkowego, ekspertami oraz instytucjami organizującymi przeloty osób na najwyższych urzędach.

Raport ma zawierać zalecenia dla osób pełniących najwyższe funkcje w państwie - by nie gromadziło się ich za wiele w jednym samolocie, wskazać procedury przygotowania lotów, a także - jak powiedział szef BBN - wnioski dotyczące bezpiecznego wykonania tych zadań przez jednostkę wojskową, która w naszej ocenie powinna w dalszym ciągu tego typu zadania wykonywać z uwzględnieniem procedur cywilnych.

Koziej zastrzegł, że termin posiedzenia RBN nie został jeszcze ustalony, ale może się ono odbyć jeszcze przed Bożym Ciałem lub tuż po tym święcie.

RBN ma się też zająć zapisami rozmów z czarnych skrzynek rozbitego Tu-154. Zaznaczył, że publikacja zapisów zależy od tego, kiedy premier Donald Tusk zapozna się z materiałami przywiezionymi z Moskwy przez ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera.

Szef BBN zaznaczył, że konwencja chicagowska, regulująca m. in. badanie okoliczności wypadków, chroni przed publikacją osobiste lub drastyczne fragmenty nagranych rozmów i strona rosyjska oczywiście nie mogła znieść tej klauzuli sama, to pozostaje do decyzji strony polskiej. Koziej dodał, że takie fragmenty z powodów czysto ludzkich nie powinny być udostępniane, jeśli nie mają istotnego wpływu na to co działo się w sensie technicznym.

Dziś Rosja i Polska podpisały memorandum o przekazaniu stronie polskiej nagrań z rejestratorów pokładowych rozbitego samolotu. Dokument reguluje kwestie związane z przekazaniem nagrań z czarnych skrzynek z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z chicagowskiej konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i norm Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Rzecznik rządu Paweł Graś podtrzymał zapowiedź opublikowania materiałów z rejestratorów, za czym opowiadają się premierzy Polski i Rosji. Graś potwierdził, że Polska skorzysta z zapisu konwencji chicagowskiej, który stanowi, że władze odpowiedzialne za wymiar sprawiedliwości mogą zdecydować, że ujawnienie zapisów m.in. rejestratorów pokładowych jest ważniejsze niż negatywne skutki, które mogą wynikać z takiego działania. Decyzja o sposobie postępowania z materiałami z czarnych skrzynek ma zostać ogłoszona najpóźniej jutro.