Władze Szczecina przyjęły uchwałę, w której zobowiązują się do planowego i konsekwentnego usuwania materiałów budowlanych na bazie rakotwórczego azbestu. Jedną z przyczyn podjęcia takiej decyzji przez radnych Szczecina było zagrożenie życia mieszkańców Nowego Jorku po niedawnych zamachach terrorystycznych.

Kiedy zawaliły się obie wieże World Trade Center, w powietrze wzbiły się tumany pyłów, w tym również pyłu azbestowego, który właśnie w tej formie jest najbardziej niebezpieczny dla człowieka. W Polsce azbest był masowo wykorzystywany do budowy mieszkań, pawilonów, a nawet szkół i przedszkoli w latach ‘60 i ‘70. Radni Szczecina przeznaczyli pieniądze z budżetu na usuwanie szkodliwych materiałów. Nie ma obowiązku jednak, żeby elementy azbestowe wymieniać i stąd bierze się obawa o skuteczność akcji. Mieszkańcy Szczecina zdają sobie jednak sprawę ze szkodliwości azbestu. Na razie nie wiadomo, ile budynków w Szczecinie będzie obranych z azbestu. Wykaże to specjalna komisja. Posłuchaj relacji naszego reportera Janusza Życzkowskiego:

04:00