Poufna instrukcja Rosyjskiej Akademii Nauk nakłada na rosyjskich uczonych obowiązek zawiadamiania władz o każdym kontakcie z obcokrajowcami i wyjeździe zagranicę. Rosyjskie środowisko naukowe jest w szoku.

Instrukcja zobowiązuje naukowców do zgłaszania każdego kontaktu z zagranicznymi kolegami i każdego wyjazdu za granicę. Ponadto uczeni muszą powiadamiać władze o tym, że mają zamiar współpracować z zagraniczną uczelnią, albo otrzymać grand. Naukowcy twierdzą, że to absurd. Większość z nich współpracuje z zagranicznymi ośrodkami, gdyż głodowe pensje w Rosji nie pozwalają na przeżycie. Jeśli instrukcja będzie egzekwowana to Rosjanie wyjadą na stałe do Europy Zachodniej lub Stanów Zjednoczonych, a w kraju nie pozostanie na przykład żaden fizyk jądrowy. Władze Rosyjskiej Akademii Nauk twierdzą, że to zwyczajny okólnik, który przypomina uczelniom i ośrodkom naukowym o obowiązku pisania sprawozdań z rozwoju ich kontaktów z zagranicą. Jednak trwające w kilku miastach procesy naukowców oskarżonych o szpiegostwo świadczą o czymś innym. Posłuchaj relacji korespondenta Radia RMF FM Andrzeja Zauchy:

18:55