Obchody 440 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej – bez pomnika Unii Lubelskiej. Jego remont miał się skończyć już w zeszłym roku, ale się nie skończył, bo zrobiono budowlaną fuszerkę i pomnik oszpecono.

Urząd Miasta robót nie odebrał. Potem przyszła zima i na plac remontu robotnicy wrócą dopiero po świętach. Efekt – na rozpoczynające się 1 maja wielkim koncertem na Placu Litewskim obchody - stojący na nim pomnik nie będzie gotowy.

Z Tomaszem Radzikowskim, dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublina i mieszkańcami rozmawiał Krzysztof Kot.

Pomnik ma być gotowy na zakończenie obchodów - w lipcu.