81 proc. polskich przedsiębiorców zetknęło się z korupcją – wynika z anonimowej ankiety przeprowadzonej przez międzynarodową organizację pozarządowa IBLF. Korupcja dotyka zarówno małe firmy, jak i wielkie międzynarodowe korporacje. W obu przypadkach wiąże się ze wzrostem wydatków i stratami finansowymi. Negatywnie wpływa także na reputację firmy.

Z ankiet wynika, że co trzeci przedsiębiorca zetknął się z korupcją podczas przetargów, co piąty w czasie inspekcji urzędowych, co dziesiąty w trakcie odpraw celnych. Mimo tych zatrważających danych, aż 42 proc. przedsiębiorców uważa, że skala przekupstwa i łapówkarstwa w ich firmie w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się.

Wśród większości badanych nie ma przyzwolenia na omijanie prawa. Również zdecydowana większość twierdzi, że pogoń za zyskiem nie może usprawiedliwiać korupcji. Z drugiej jednak strony aż w połowie badanych firm nie kreuje się żadnej polityki zwalczającej korupcję. Może to świadczyć o małej aktywności przedsiębiorców na tym polu albo o braku wiedzy, jak się w ogóle do tego zabrać.

Widać więc, że w tej materii jest jeszcze wiele do nadrobienia. Być może dlatego, że, jak wynika z ankiety, wielu przedsiębiorców nie zauważa długoterminowych konsekwencji, jakie dla sfery ekonomicznej firmy stanowi korupcja.

Korupcja to także zagrożenie dla całej gospodarki. Kraj, postrzegany jako przeżarty przez łapówkarstwo i kumoterstwo, z pewnością nie przyciąga do siebie inwestorów i kapitału.

08:35