Mniej biurokracji w niemieckim prawie azylowym - taki postulat złożyli tamtejsi Chrześcijańscy-Demokraci. Swoją propozycję z nowymi rozwiązaniami prawnymi chcą przedstawić jeszcze w maju na forum niemieckiego parlamentu.

CDU i CSU domagają się by skrócić drogę przyznawania azylu. Obecnie cała procedura trwa miesiącami, w tym czasie oczekujący nie ma żadnych praw. Nie może pracować, ani uczyć się języka. Przez cały czas przebywa w obozie dla azylantów, który kosztuje budżet państwa wiele milionów marek. Taka sytuacja staje się niebezpieczna, często bowiem te osoby znajdują sobie inne zajęcia, takie jak kradzieże, czy handel narkotykami. Prawica chce, by także w trakcie przebywania w obozie ludzie ubiegający się o azyl mogli integrować się już z niemieckim społeczeństwem poprzez kursy integracyjne i kursy językowe. CDU i CSU tym razem zaskakują swoim odmiennym podejściem do azylu. Jeszcze do niedawna domagali się oni wykreślenia z konstytucji prawa do indywidualnego azylu. Posłuchaj relacji korespondenta radia RMF FM Tomasza Lejmana:

08:20