Z Łodzi wyruszył kolejny, trzeci już transport z darami dla mieszkańców zalanej Pragi. Niemal w całości pochodzi z zapasów łódzkiego oddziału PCK. Pieniądze i dary przynoszone przez ludzi nie wystarczają, stąd nieustający apel o pomoc dla ofiar powodzi.

W okolice czeskiej stolicy jedzie woda mineralna i sprzęt do usuwania zniszczeń po wielkiej wodzie. Powodzianie potrzebują jeszcze środków czystości, środków dezynfekcyjnych czy preparatów na komary.

Można także wpłacać pieniądze na konto PCK BIG Bank Gdański o/Warszawa 11601029-30206001 z dopiskiem Dla Powodzian.

Z pomocą powodzianom ruszyli także wrocławianie. Do Czech - głównie w okolice Usti nad Łabą - wyjeżdża dziś 260 osuszaczy. Lada dzień zostanie tam wysłany także transport wapnia chlorowanego - silnego środka dezynfekującego.

Pomoc techniczna została zaoferowana również Niemcom, ale nie zdecydowali się z niej skorzystać. Chętnie natomiast przyjmą oferty zorganizowania tzw. zielonych szkół dla swoich dzieci. W tej sprawie swoją pomoc zaofiarowały zarówno władze Wrocławia, jak i województwa dolnośląskiego.

15:10