Milionowy budżet- hala sportowa zaadaptowana na potrzeby opery. 100 artystów 60 muzyków, kilkadziesiąt osób z obsługi technicznej.

Cztery tysiące miejsc- bilety sprzedane praktycznie na pniu. W sobotę premiera wielkiej mega produkcji, bo na taką skalę La Traviaty Giuseppe Verdiego przynajmniej w Polsce nikt nie wystawiał. Podjął się tego lubelski Teatr Muzyczny angażując najlepszych w kraju solistów.

Próbie tego mega wydarzenia artystycznego przyglądał się Krzystzof Kot

W lubelskiej hali GLOBUS odbedą się 2 spektakle, później La Traviata będzie wystawiana w sali Teatru Muzycznego.