Blisko 90 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie i oskarżenie przyznał krakowski Sąd Okręgowy Ryszardowi A., uniewinnionemu od zarzutu udziału w wyłudzaniu stali z Huty im. Tadeusza Sendzimira.

Sąd uznał, że Ryszard A. poniósł szkodę w wysokości 24,3 tys. zł (m.in. w wyniku utraconych zarobków), a jego koszty moralne (utrata prestiżu, załamanie kariery, uszczerbek zdrowia) oszacował na 65 tys. zł.

Był to już drugi wyrok w tej sprawie. W pierwszym sąd przyznał Ryszardowi A. 51,3 tys. odszkodowania i zadośćuczynienia, jednak wyrok ten z przyczyn formalnych został uchylony przez sąd apelacyjny i sprawa wróciła do ponownego rozpoznania.

Początkowo Ryszard A. domagał się ponad 900 tys. zadośćuczynienia i odszkodowania, po korektach w trakcie procesu jego roszczenia wzrosły do blisko 2 mln zł. Sąd uznał jednak, że nie ma podstaw do uznania wszystkich roszczeń Ryszarda A.

Proces, w którym występował, dotyczył przywłaszczenia od stycznia do czerwca 1995 r. 16 km rur i 1000 ton stali z Huty im. Tadeusza Sendzimira o łącznej wartości 1,4 mln zł. Mężczyzna został uniewinniony.

17:00